Kosenie lúky pri Kyslinkách

Kyslinky, kosenieKyslinky, kosenieKyslinky, kosenieKyslinky, kosenieKyslinky, kosenie

Kyslinky, kosenie

Lesníci zo štátneho podniku Lesy SR tak, ako každý rok kosili takmer 2,5–hektárovú lúku pri Kyslinkách v Chránenej krajinnej oblasti Poľana priamo na mieste vyhasnutej sopky. Tradičné kosenie chráneného areálu Zálomská na Kyslinkách je zamerané na zachovanie priaznivého stavu mokraďových biotopov. V Kyslinkách,časti obce Hrochoť v okrese Banská Bystrica 11. júla 2019.