Krňačkové preteky v Tureckej

Krňačkové preteky v TureckejKrňačkové preteky v TureckejKrňačkové preteky v TureckejKrňačkové preteky v TureckejKrňačkové preteky v TureckejKrňačkové preteky v Tureckej

Krňačkové preteky v Tureckej

Na snímke súťažiaci počas podujatia Krňačky Turecká 2019, ktoré bolo 44. ročníkom o Cenu Krížnej a 11. ročníkom Majstrovstiev Slovenska v pretekoch na tradičných nákladných saniach - krňačkách. V Tureckej 9. februára 2019.