Oslavy 20. výročia vstupu Poľska do NATO

Oslavy 20. výročia vstupu Poľska do NATOOslavy 20. výročia vstupu Poľska do NATOOslavy 20. výročia vstupu Poľska do NATOOslavy 20. výročia vstupu Poľska do NATOOslavy 20. výročia vstupu Poľska do NATO

Oslavy 20. výročia vstupu Poľska do NATO

Na snímke oslavy pri príležitosti 20. výročia vstupu Poľskej republiky do NATO za účasti predsedov vlád a ministrov obrany krajín V4, vo Varšave 10. marca 2019.