Pravoslávni veriaci v Piešťanoch oslavujú Zjavenie Pána

pravoslávni, Piešťany, oslavy, Zjavenie Pána, Váhpravoslávni, Piešťany, oslavy, Zjavenie Pána, Váhpravoslávni, Piešťany, oslavy, Zjavenie Pána, Váhpravoslávni, Piešťany, oslavy, Zjavenie Pána, Váhpravoslávni, Piešťany, oslavy, Zjavenie Pána, Váh

pravoslávni, Piešťany, oslavy, Zjavenie Pána, Váh

Na snímke sa pravoslávny veriaci kúpe v rieke Váh po tom, čo ju posvätil pop Marek Kundis pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána. V Piešťanoch 19. januára 2019.