< sekcia Slovensko

Lajčiak sa stal novým protosynkelom Košickej eparchie

Archimandrita Jaroslav Lajčiak sa vo veku necelých 35 rokov stáva najmladším protosynkelom v rámci katolíckej cirkvi na Slovensku. Do úradu ho uviedol košický gréckokatolícky biskup Milan Chautur. Foto: TASR – Milan Kapusta

Menovací dekrét odznel počas štvrtkovej archijerejskej svätej liturgie v košickej Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky.

Košice 18. apríla (TASR) – Nový protosynkel - generálny vikár Košickej eparchie je Jaroslav Lajčiak. Ako TASR informoval Jaroslav Girovský z Košickej eparchie, vo veku necelých 35 rokov sa stal najmladším protosynkelom v rámci katolíckej cirkvi na Slovensku. V úrade strieda Vladimíra Tomka, ktorý na tomto poste pôsobil 22 rokov.

Menovací dekrét odznel počas štvrtkovej archijerejskej svätej liturgie v košickej Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky. Tú slávil košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur spolu s kňazstvom celej eparchie. Lajčiak prijal z jeho rúk mitru ako znak jeho úradu.

Lajčiak pochádza z okresu Trebišov, za kňaza bol vysvätený v roku 2010. Svoje teologické štúdiá začal v Prešove a zavŕšil na Collegium Orientale v nemeckom Eichstätte, ktoré je súčasťou miestnej katolíckej univerzity. Ako diakon pôsobil na eparchiálnych úradoch v Prešove a v Košiciach. Po získaní štipendia bol vladykom Chauturom vyslaný v roku 2010 do Ríma na vyššie štúdia. Licenciát zo západného kánonického práva získal na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského a licenciát z východného katolíckeho práva na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

„V roku 2015 obhájil na Pápežskom východnom inštitúte doktorát. Svoju pastoračnú prax obohatil počas svojich študijných pobytov medzi gréckokatolíkmi v USA, Kanade, Austrálii, Indii a Etiópii. Počas posledných troch rokov bol zároveň duchovným správcom farností Pompeiana a Terzorio v talianskej diecéze Ventimiglia-San Remo,“ uviedol Girovský s tým, že od roku 2015 Lajčiak zároveň prednáša kánonické právo na Pápežskej Urbanovej univerzite a Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

Arcibiskup Cyril Vasiľ - sekretár Kongregácie pre východné katolícke cirkvi - mu 6. apríla udelil cirkevný titul archimandrita.