#seriálsr

VIDEO: V Medzeve koncom 19. storočia pracovalo viac ako 100 hámrov

Dodnes sa v Medzeve zachovalo len zopár pôvodných hámrov. Posledný, ktorý sa podarilo udržať vo vlastníctve a v chode tradičnej hámorníckej rodine, je Hámor Bröstl v Zlatej doline.

O. Kadašiová zo Strečna tkala od detstva, skúsenosti odovzdáva ďalším

Zachovávanie tradícií sa podľa Kadašiovej nedá ohodnotiť peniazmi.

Rodina Brodnianská rozvíja remeslo kováčov, vyrába destilačné kotly

Špecifickú výrobu kotlíkov začala rodina rozvíjať od roku 2000, a to z vlastného záujmu a na základe znalostí, ktoré členovia rodiny nadobudli v rôznych obecných a družstevných páleniciach.

SERIÁL: VIDEO: Trnavský kat bol dobre plateným zamestnancom

Podľa historika Martina Tibenského, ktorý sa venoval stredovekým remeslám, sa trnavský kat tešil úcte obyvateľov mesta a mohol sa zúčastňovať na dôležitých mestských zasadnutiach. ,aktualizované 

Učňami mohli byť kedysi iba chlapci z úplných a majetných rodín

Obuvníci boli napríklad v učení od dovŕšenia desiateho roku života a výučba trvala päť až sedem rokov, podľa šikovnosti učňa.

TASR vydá v júni sériu reportáží o tradičných remeslách na Slovensku

Tradičné slovenské remeslá súviseli predovšetkým s poľnohospodárskym charakterom krajiny a spôsobom obživy tunajšieho obyvateľstva.

Historik M.Kšiňan: Štefánik si nedával pred seba malé projekty

V knihe sa nachádzajú kópie historických dokumentov, ktoré si čitateľ môže vybrať a pozrieť.

J. Božik: Často nedoceňujeme význam Milana Rastislava Štefánika

Predsedu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika mrzí, že sa Štefánik nemal šancu zapojiť do budovania 1. Československej republiky.

SERIÁL: Impozantná socha Štefánika v Trebišove vydržala len 13 rokov

Socha spodobovala Štefánika vo vojenskej uniforme a kabáte s rukami na dôstojníckej šabli. Autorom bol vtedy mladý slovenský sochár F. Gibala, ktorý so svojím návrhom uspel v celoštátnej súťaži.

SERIÁL: Štefánikovu sochu sa stále nepodarilo vrátiť do centra Košíc

Autorom podoby Štefánika bol akademický sochár Jozef Pospíšil, socha bola odhalená 5. mája 1929.