#seriálsr

Vizionárske prejavy Imra Paprikáša dlho rezonovali u spoluobčanov

Imro Paprikáš svoje myšlienky prezentoval na najfrekventovanejších miestach v obci. K tým patril priestor pred krčmou u Šafárika a na križovatke pred krčmou v Dedine.

Vladimír Ďurkovič bol dušou Veľkého Folkmara medzi dvomi vojnami

Veľkú vážnosť a autoritu v obci i v okolí si vybudoval najmä svojím ľudským a láskavým prístupom k niekoľkým generáciám žiakov. Tí za jeho pôsobenia dosahovali veľmi dobré výsledky.

SERIÁL: Páter Jozef Šabo významne ovplyvnil modernú históriu Terchovej

Osobitnou kapitolou terchovského pôsobenia pátra Šaba sú Cyrilometodské dni, ktoré sa prvýkrát konali v roku 1990.

Juraj Fándly bol pre Naháčanov liečiteľom, radcom i včelárom

Neutešená situácia ho nútila venovať sa popri duševnej práci hospodárstvu, aby si život na fare zlepšil.

SERIÁL: Fraňa Madvu sa na hornej Nitre pýtali o radu aj štúrovci

František Madva sa narodil v Skalici, v rodine chudobného remeselníka 14. septembra 1786. Po štúdiu za kňaza vystriedal viacero pôsobísk, až napokon dostal samostatnú faru v Rudnianskej doline.

SERIÁL: Richtár, kňaz, ale aj kováč či kat boli pre ľudí autoritami

Veľa príbehov je o kráľovi Matejovi, ktorý chodil pomedzi svojich poddaných alebo o Jurajovi Jánošíkovi, ktorý tiež patril k ľudovým autoritám.

Najväčšou turistickou atrakciou obce Sucháň je Trúbiaci kameň

Okrem trúbiaceho kameňa sú v dedine aj tri historické ľudové domy z prvej a druhej polovice 19. storočia.

SERIÁL: Edícia zaujímavostí o SR bude v duchu ľudovej múdrosti

Pracovitosť, ochota, dobrosrdečnosť a ľudská múdrosť však nie je len vývozným artiklom.

V Zlejkovej diere na Krivíne sa podľa povesti ukrýva neobjavený poklad

Zbojník Zlejko mal zanechať na Krivíne ukrytý poklad, ktorý sa zatiaľ nepodarilo nikomu nájsť.

Na Žalostinej zakliala matka dcéru, odvtedy sa kopcom nesie jej nárek

Podľa povesti bývala pod kopcom matka s dcérou. Matka jedného dňa pred obedom poslala svoju jedinú dcéru k studni pre vodu. Tá sa však stretla so svojím milým a dlho sa nevracala domov.