< sekcia Trenčiansky kraj

V Prievidzi pri parku zatiaľ výstavba bytov nebude

Ilustračná snímka Foto: TASR

Plocha medzi ulicami Na karasiny a Dubová, kde mali bytové domy v budúcnosti stáť, je v katastri nehnuteľností v registri E vedená ako trvalý trávny porast. V registri C, ktorý je záväzný, zas ako ostatná plocha.

Prievidza 7. marca (TASR) - V blízkosti lesoparku na sídlisku Kopanice v Prievidzi sa zatiaľ bytová výstavba realizovať nebude. Prievidzskí mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom februára zrušili pôvodné uznesenie, ktorým Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo Prievidza, žiadal zmeny a doplnky územného plánu. Reagovali tak na stiahnutie jeho návrhu.

Plocha medzi ulicami Na karasiny a Dubová, kde mali bytové domy v budúcnosti stáť, je v katastri nehnuteľností v registri E vedená ako trvalý trávny porast. V registri C, ktorý je záväzný, zas ako ostatná plocha. Zámer súkromného investora, ktorý má uzatvorenú zmluvu s horským komposesorátom, sa stretol s nevôľou obyvateľov Kopaníc združených v iniciatíve Za zelený Sever. Tí sa aj prostredníctvom žiadosti a petície domáhali zrušenia pôvodného uznesenia. To schvaľovali mestskí poslanci na svojom rokovaní vlani v júni, avšak bez stanoviska majiteľov priľahlých nehnuteľností. Na základe prijatého uznesenia mal dať investor vypracovať štúdiu, aký druh bytovej výstavby by v lokalite mal byť. Až po tom by došlo k procesu schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu.

"My sme pozemkové spoločenstvo, ktoré samostatne hospodári. My máme len zabezpečiť každý rok 63.000 eur na vyplácanie dividend. Teraz ťažba klesá a tam ide prakticky o palivové drevo. Ak by to mal byť les, muselo by sa to tam vyrúbať a zrekultivovať a vysadiť," vysvetlil pred časom predseda Horského komposesorátu, pozemkového spoločenstva Prievidza Jozef Ugróczy.

So stiahnutím návrhu podľa neho súhlasil i investor, keďže k jeho návrhu boli pripomienky. "Ak by chcel niečo stavať, musí to opraviť podľa požiadaviek mestskej rady," podotkol. Ugróczy zároveň vylúčil, že by za späťvzatím návrhu bola iniciatíva obyvateľov, nejde podľa neho o les, ale o džungľu, sú tam i náletové dreviny a objavujú sa tam skládky odpadu.

"Uznesenie bolo zrušené, takže našej žiadosti bolo vyhovené. Tomu sa veľmi tešíme. Ale tu to, samozrejme, nekončí, vnímame to tak, že sme zachránili územný plán, ešte musíme zachrániť les," uviedla Jana Magdolenová z iniciatívy.

Samospráva bude hľadať riešenia pre predmetnú lokalitu. Jednou z možností je, že by si pozemky prenajalo samotné mesto. Obyvatelia združení v iniciatíve Za zelený Sever sú podľa Magdolenovej pripravení predovšetkým na diskusiu a sú ochotní založiť i občianske združenie. "Veľmi radi sa o to budeme starať, veď je to v našom bezprostrednom okolí a záleží nám na tom, ako to tam vyzerá. Ale ideálna je stále kombinácia, o ktorej som už hovorila, a to mesto, komposesorát, občianske združenie. Ak mesto prejavilo ochotu a iniciatívu, my to len vítame a pôjdeme ďalej," doplnila.

"Je to špecifická oblasť, v ktorej by nemala byť žiadna výstavbová aktivita, čo sa týka objektov väčšieho charakteru. Je tam možné stavať maximálne nejaké menšie veci, prvky drobnej architektúry, možno športoviská, niečo na oddych a relax," komentoval vedúci referátu územného plánovania a dopravy Mestského úradu v Prievidzi Miroslav Kontriš. Domnieva sa, že v prípade žiadosti horského komposesorátu ide o zabetónovanú bodku. "Snaha pôvodného vlastníka, prípadne prenájomcu riešiť niečo iné v tejto lokalite, ako je lesopark, je týmto uzatvorená," dodal.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.