#seriálsr

SERIÁL: Najtypickejšími priezviskami v Malackách sú Blažíček aj Jursa

Odkazujú podľa historika i na migračné vlny v 15. a 16. storočí, ktoré ovplyvnili zloženie tunajšieho obyvateľstva.

Na kopaniciach žijú potomkovia husitov

Súčasní obyvatelia kopaníc sa pustili do hľadania pôvodu týchto rodín, ktoré tam už nežijú dlhšiu dobu.

SERIÁL: Mesíková si našla muža s rovnakým priezviskom

Hoci medzi mnohými rodinami nie je žiadny príbuzenský vzťah, Mesíkovci sa v dedine s 2160 obyvateľmi poznajú a vraj si ich nemýlia ani poštárky.

Za rôznorodosťou priezvisk v Tovarníkoch sú aktivity rodu Stummerovcov

Do kaštieľa v Tovarníkoch prišli Stummerovci v 19. storočí. Priniesli sem cukrovarnícku výrobu, úzkokoľajnú železnicu i rozvoj poľnohospodárstva.

Jedno z najrozšírených priezvisk na Liptove pochádza z Oravy

Priezvisko Veselovský sa v súčasnosti najčastejšie objavuje práve na Liptove – v mestách Ružomberok a Liptovský Mikuláš, v obciach Liptovská Lúžna a Liptovská Osada.

V rodisku Jonáša Záborského je stále tretina obyvateľov Záborských

V obci momentálne žije 170 obyvateľov, z nich je Záborských približne 30 percent.

SERIÁL: Typické bratislavské priezviská majú chorvátsky rodokmeň

Chorváti sa presídľovali vo viacerých etapách a tromi hlavnými smermi – jeden z nich mieril do oblasti stredného Dunaja.

Priezvisko Ondo-Eštok je spojené s dolnozemplínskou obcou Bracovce

Nezvyčajné je zloženou podobou s pomlčkou a skladá sa z dvoch častí, ktoré vznikli z krstného mena Ondrej (Ondo) a z maďarskej podoby mena Štefan – István (Eštok).

Slováci s priezviskom končiacim sa na –ič majú mať chorvátske korene

Balkánske korene v ľuďoch rezonujú i v súčasnosti.

Priezvisko Bulla sa do Alekšiniec dostalo z Oravy

Lexikálny základ priezviska Bulla nie je podľa onomastika M. Majtána celkom zreteľný, mohol by však súvisieť so slovami bulo, bulej, ktorými sa dodnes v niektorých slovenských nárečiach označuje býk.